Donateurs

De Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen (SLWE) zet zich in voor het behoud en beheer van de Librije. Wij kunnen uw steun daarbij goed gebruiken! 

Belangrijke bijdrage

Door donateur (of vriend) te worden van de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van de Librije en de unieke boekencollectie. 

Onze stichting heeft een ANBI-status, dus een gift is aftrekbaar voor de belasting (fiscaal nummer: 8192 63 795)

De jaarlijkse donatie bedraagt minimaal €20,- en met een éénmalige donatie van €500,- of meer is men levenslang donateur.

Uw steun is nodig voor het behoud

Het bankrekeningnummer van de Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen is: NL06RABO 0124 4358 15
(BIC: RABONL2U)

Aanmelding via het secretariaat van de SLWE: 

J.Hoekstra
Toereppel 4
1602 KD Enkhuizen

of

e-mail: jaap.hoekstra@librije-enkhuizen.nl

Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen

Na restauratie van de Westerkerk heeft de in het jaar 2006 opgerichte  Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen (SLWE) zich ingezet voor het behoud en beheer van deze unieke stadsbibliotheek. 

Logo van de Librije Enkhuizen