Contact

De Librije is op afspraak te bezoeken tijdens de zomeropening van de Westerkerk.

Bezoekersinformatie

De Librijeruimte maakt onderdeel uit van de Westerkerk. Dit gebouw is sinds de overdracht door de kerkelijke gemeente in 1997 in eigendom van de Stichting De Westerkerk en wordt overwegend voor culturele doeleinden gebruikt. 

De kerk is gelegen in het hart van Enkhuizen aan de Westerstraat die deel uitmaakt van een voetgangersgebied dat op korte loopafstand van het NS station ligt. Voor de auto is dichtbij parkeren mogelijk, bijvoorbeeld op de Ursulinenplaats achter de HEMA. 

De Librije bevindt zich  bovenin een bescheiden uitbouw tegen het Zuidportaal en is via de hoofdingang van de Westerkerk te bereiken. 

De kosten voor een bezoek zijn €5,- per persoon.
Pinbetaling is mogelijk. 

Openingstijden

De Librije is alleen na aanmelding te bezoeken (zie hieronder). Tijdens de zomeropenstelling van de Westerkerk in 2024 kan een rondleiding gevolgd worden op dinsdag t/m zaterdag vanaf 4 juni t/m 22 juni en daarna vanaf 2 juli t/m 31 augustus.

Ook is de Librije te bezoeken tijdens het Open monumenten weekend op 14 en 15 september 2024. Er zullen dan geen rondleidingen gegeven worden.

Tijdens de rondleidingen kan veelal ook gebruik gemaakt worden van de fraaie historische kerkenraadskamer met het bijzondere goudleerbehang.

Buiten de traditionele zomeropenstelling is de Librije alleen op afspraak te bezoeken voor groepen van maximaal 12 personen. Voor grotere groepen moet de groep gesplitst worden en is een extra gids nodig. Een dergelijke afspraak dient dan ook ruim vantevoren gemaakt te worden. 

Aanmelden voor bezoek

Telefonisch via nummer: 06-42114482

of via e-mail : reserveren@librije-enkhuizen.nl 

of bij de informatiebalie in de kerk. 

Buiten de zomeropenstelling van de Westerkerk is bezoek aan de Librije alleen mogelijk op afspraak voor groepen.

Kosten

De kosten zijn €5,- per persoon. Pinbetaling is mogelijk.

Librije Enkhuizen: beeld van de bankenenkasten

Bereikbaarheid

De Librijeruimte  maakt onderdeel uit van de Westerkerk.

OV: De Westerkerk ligt op loopafstand van NS station Enkhuizen en de verschillende veerdiensten.

Auto: dichtbij parkeren mogelijk, bijvoorbeeld op de Ursulinenplaats achter de HEMA.

Plattegrondje Enkhuizen binnenstad

Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen

De Stichting Librije Westerkerk Enkhuizen is opgericht d.d. 31 mei 2006. Als doelstelling is geformuleerd : de instandhouding en het beheer van alle  librijeboeken die  eigendom zijn van de PKN Gemeente te Enkhuizen en de librijeruimte met boekenkasten en overige zaken die in eigendom zijn van de Stichting de Wester. 

Onder het doel is mede begrepen het conserveren en de restauratie van genoemde boeken. Met financiële steun van de Stichting Boek & Wurm zijn inmiddels diverse topstukken gerestaureerd.

De werkzaamheden van de SLWE zijn mogelijk dankzij subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten .

De bestuursleden, evenals de gidsen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bestuur:
A.M.T. Leerintveld , voorzitter
J. Koekkoek, penningmeester
J.Hoekstra, secretaris
E. Geleijns (KB), algemeen lid
G.H.J. Seegers, algemeen lid

Gidsen:
Wilma Hovenier
Ferry Verboom
Gerard Seegers
Jaap Hoekstra
Dick Ahles.

Secretariaat
Toereppel 4
1602 KD Enkhuizen
jaap.hoekstra@librije-enkhuizen.nl

ANBI
De Stichting heeft een culturele ANBI status, fiscaalnummer: 8192 63 795

KvK
De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer:
37126099

Financieelverslag en jaarverslag:
Jaarverslag SLWE
Jaarrekening 2023